Vi hjälper ditt företag till nya affärer

Bara en kan vara billigast och frågan är hur länge? Din innovationskraft är avgörande för att överleva och bli framgångsrik. På Xpdition hjälper vi våra kunder att skapa en struktur för att hantera och omvandla idéer till lönsamma affärer. Kontakta oss om du är nyfiken på din dolda potential!

I samband med lanseringen av innovote blev jag intervjuad av tidningen Civilekonomen. Nu är den även publicerad digitalt och extra kul är att det är den mest lästa och delade artikeln just nu! Läs hela artikeln på civilekonomen.se  

Enligt en artikel i tidningen Chef ser Vd:ar ökat engagemang hos medarbetarna som det näst viktigaste utvecklingsområdet för att öka tillväxten. Men det är bara 1 procent som har medarbetarengagemang som sin främsta prioritering. Försäljning, tillväxt (39 procent) och ekonomi och lönsamhet (20 procent). Det är de främsta prioriteringarna för de svarande i Vd-barometern där [...]

Den 25 november håller Working för Change sin konferens för att skapa bättre mångfald i svenskt näringsliv. Nytt för i år är att man nu väljer att jobba med innovote som digital plattform för idéutveckling – allt för att maximera output av konferensen. Med innovote kan man inte bara samla in idéer, utan även accelerera [...]