Om oss

Xpdition är en ny typ av kommunikationsbyrå med fokus på innovation. Vi hjälper dig att nå nya höjder och hitta säkra vägar till framgång genom att aktivera dina kreativa processer.

Xpdition – en innovationsbyrå?

Xpdition har sedan starten 2008 hjälpt en mängd svenska företag att etablera eller stärka sina varumärken och öka sin omsättning med 40-60% årligen. En av de främsta framgångsfaktorerna är djupgående insikter om kunderna, deras situation och mer eller mindre uttalade behov. Insikt och empati för kunden är det som kickstartar den kreativa processen och kan ge unika affärsmöjligheter.

När man läser svenska tidningar är det lätt att få uppfattningen att Spela online hos Karl casino svenska företag är bäst i världen på innovation. Det kanske vi är. I vissa avseenden. Men vi har en hel del kvar att utveckla också. Till exempel är det vanligt att företag tappar sin innovationsförmåga i takt med att de växer. Makt- och organisationsstrukturer blir till hinder för idéer att uppmärksammas och förverkligas. Otaliga människor hänger in sin hjärna tillsammans med ytterkläderna när de kommer till jobbet. Autopiloten kopplas på och man gör det som förväntas av en. Varken mer eller mindre.

Vår erfarenhet är att alla på ett företag kan bidra med sin förmåga till innovation, hemligheten är att ta vara på idéerna och skapa en vågskål som alla kan se. Ett företag med 3000 hjärnor som tänker åt samma håll vinner över det som begränsat sig till R&D-avdelningens 20 hjärnor. Behovet av innovation ser olika ut men gemensamt för i stort sett alla företag är att de besitter en fantastisk (oftast outnyttjad) kapacitet i termer av ideer och upplevelser hos sina kunder och medarbetare. Vi hjälper er att frigöra denna kapacitet och maximera effekten av den

Våra värderingar

Empati. Inte att förväxla med sympati. Empati och nyfikenhet för kunden och kundens problem är grunden för allt vårt arbete. Först när vi känner verklig empati för kundens situation kan vi bli kreativa. På riktigt.

Ifrågasättande. En av de viktigaste egenskaperna hos våra medarbetare är att de vågar ifrågasätta gamla sanningar som bromsar utvecklingen hos våra kunder. Vi har modet att ställa de dumma frågorna som kan vara avgörande.

Utforskande. Vi använder alla våra sinnen för att upptäcka och utforska det som ligger dolt under ytan. Vi hittar drivkrafter bortom de till synes rationella och sätter ord och mening på dessa.

Innovation. Vi letar hela tiden nya vägar och strävar efter dynamik och lateralt tänkande. Med rätt förutsättningar kan vi växa både som individer och företag.

Vad vi tror på

1. Syftet är grundbulten. Om det inte är helt glasklart vem ni finns till för och varför, så kan det vara läge att starta här.

2. Observera kunden. Sitt i hans eller hennes stol och hitta problem som de själva inte var medvetna om.

3. Empati som bränsle för den kreativa kraften. Det är ingen slump att 98% av alla innovationer inom hjälpmedelsbranschen kommer från anhöriga till funktionshindrade.

4. Fler hjärnor är bättre än färre. Engagera dina kunder och medarbetare i din innovationsprocess.

5. Annorlunda i stället för bättre. Då slipper ni prispress och konkurrens

6. Verkar det omöjligt? Då är ni sannolikt nära något unikt och lönsamt.

7. Lateralt i stället för linjärt. Då ökar sannolikheten för att göra det omöjliga möjligt.

8. Låt upplevelsen tala för dig. Inte tvärtom. Ditt varumärke är inte vad du säger att det är. Det är vad dina kunder och medarbetare upplever att det är.

9. Kill your darlings. Någonstans i ett nära garage sitter någon och skissar på den produkt eller tjänst som kommer att ersätta er. Våga ifrågasätta dina egna produkter och tjänster, så kommer du alltid att vara steget före dina utmanare.