Blogg

I samband med lanseringen av innovote blev jag intervjuad av tidningen Civilekonomen. Nu är den även publicerad digitalt och extra kul är att det är den mest lästa och delade artikeln just nu! Läs hela artikeln på civilekonomen.se  

Enligt en artikel i tidningen Chef ser Vd:ar ökat engagemang hos medarbetarna som det näst viktigaste utvecklingsområdet för att öka tillväxten. Men det är bara 1 procent som har medarbetarengagemang som sin främsta prioritering. Försäljning, tillväxt (39 procent) och ekonomi och lönsamhet (20 procent). Det är de främsta prioriteringarna för de svarande i Vd-barometern där [...]

Den 25 november håller Working för Change sin konferens för att skapa bättre mångfald i svenskt näringsliv. Nytt för i år är att man nu väljer att jobba med innovote som digital plattform för idéutveckling – allt för att maximera output av konferensen. Med innovote kan man inte bara samla in idéer, utan även accelerera [...]

Glödlampan är kanske den mest klassiska symbolen för en idé eller innovation. Vi har istället valt en brinnande låga. Dels för att det finns en stark koppling mellan den  kreativa förmågan och den inre låga som brinner i varje människa. Vi drivs alla av en strävan att göra saker bättre och ständigt utveckla våra egna [...]

Mellan åren 2008-2012 anlitades Xpdition av IBX procurement systems för löpande kommunikationsarbete. I samgåendet med Cap Gemini 2010, fick vi uppdraget att ta fram ett internt kommunikationskoncept för att skapa en gemensam företagskultur och ett starkt varumärke. Utmaningen Som i alla stora samgåenden där två globala företag ska bli ett, fanns en mängd olika utmaningar [...]

Vem finns vi till för och varför? Det är en fråga som fler företag skulle bli framgångsrika av att ställa sig oftare. Ett tydligt syfte kan hjälpa kunder att förstå vilken skillnad man gör, men framför allt skapar det också motiverade och fokuserade medarbetare. Med ett tydligt syfte blir det enklare att fatta rätt beslut [...]

Så lite som 16 procent av svenskarna är engagerade i sina jobb enligt en artikel i Di i höstas. Di refererar till en global undersökning från Gallup, som återkommande granskar medarbetares inställning till sina arbeten. Den senaste undersökningen som presenterades i november 2013 sammanställer enkätsvar från 230.000 anställda i 142 länder Gallup delar upp de anställda [...]

Vad är det som gör att vissa företag överglänser andra och hur kommer det sig att inte alla följer detta framgångsrecept? Som så ofta handlar det om den mänskliga faktorn, om krav och om rädslan för att ge sig ut på okänd mark. På Xpdition har vi verktygen och kunskapen som hjälper dig att navigera rätt.

Xpdition har sedan starten 2008 hjälpt en mängd svenska företag att etablera eller stärka sina varumärken och öka sin omsättning med 40-60% årligen. En av de främsta framgångsfaktorerna är djupgående insikter om kunderna, deras situation och mer eller mindre uttalade behov. Insikt och empati för kunden är det som kickstartar den kreativa processen och kan [...]

Just nu genomför vi en innovationsstudie i en serie djupintervjuer med svenska VD:ar och det otroligt spännande att höra hur de ser på vikten av innovation och vad som krävs för att lyckas. En av de mest intressanta reflexionerna så här långt är att samtliga så här långt anser att innovation är direkt avgörande för [...]