Böcker

Nu lanserar vi en molnbaserad tjänst för en effektiv idéutveckling. Med innovote kan framsynta företagsledningar engagera både kunder och medarbetare i sina identifierade utmaningar och samla in, accelerera och utvärdera idéer på ett kostnadseffektivt och miljövänligt sätt. Många inser värdet av att engagera både medarbetare och kunder i öppna innovationsprocesser men få har erfarenheten eller [...]

Chokladfontänen handlar ganska lite om just chokladfontäner och desto mer om kreativa processer, att våga gå där andra inte redan har gått.