IBX – Cap Procurement system

Mellan åren 2008-2012 anlitades Xpdition av IBX procurement systems för löpande kommunikationsarbete. I samgåendet med Cap Gemini 2010, fick vi uppdraget att ta fram ett internt kommunikationskoncept för att skapa en gemensam företagskultur och ett starkt varumärke.

Utmaningen

Som i alla stora samgåenden där två globala företag ska bli ett, fanns en mängd olika utmaningar i allt ifrån erbjudande till processer, organisation och maktstruktur. Ur ett varumärkesperspektiv var det i särklass viktigaste och mest grundläggande att få alla medarbetare motiverade och engagerade. Xpdition anlitades för att ta fram ett koncept där samtliga medarbetare kunde enas i arbetet med att tydliggöra företagets syfte och värderingar och bli stolta ambassadörer för det nya varumärket.

Lösningen

Det färdiga konceptet bestod av två delar. En workshop som skulle kunna hållas simultant i alla de länder företagen fanns representerade och ett sponsringsprogram – Save the children procurement system powered by IBX/CAP – där syftet var dels att skapa ett gemensamt världsomspännande projekt för att alla att bidra till, men framför allt att synliggöra värdet av den gemensamma affären. Med sponsringsprojektet skulle Cap Procurements medarbetare dagligen kunna se hur många fler barn Rädda Barnen kunde rädda med hjälp av sänkta inköpskostnader.

Med hjälp av sponsringsprojektet kunde värdet av Cap/IBX produkter och tjänster mätas i något mer konkret och påtagligt än ”sparade pengar” eller ”ökad effektivitet”- Det är kanske en av de största utmaningar som alla IT-företag eller företag inom den finansiella sektorn brottas med, den att värdet av deras tjänster uppstår först i nästa led. Vad gör man med de pengar eller den tid som man har sparat? Vi människor har som regel svårt att relatera till siffror och det är också därför det är så svårt att styra enbart med ekonomiska mål. Siffrorna behöver som regel omsättas i något påtagligt och helst värdefullt för att motivation och engagemang ska uppstå.

Resultatet

Av olika skäl valde man att inte fullfölja projektet. Hade man valt att fullfölja upplägget hade det kunnat resultera i följande:

  • Material och upplägg för att leda en serie världsomspännande workshops simultant, där IBX/Cap Procurements medarbetare tillsammans skulle anta utmaningen att hjälpa Rädda Barnen hjälpa fler barn genom att sänka sina inköpskostnader.
  • Intern kommunikation – kampanj/projektwebb där man löpanden kan se förbättringarna som görs för Rädda Barnen: ”Just nu räddas så här många fler barn av Rädda Barnen med hjälp av IBX/Cap Procurement”
  • Storytelling och marknadskommunikation/PR som stärker både IBX/Cap Procurement och Rädda Barnen som varumärken

Referensperson

Pontus Björnsson, fd VP IBX Group, CEO IBX Sverige