inagården

Över en natt tystnade telefonerna. Sommaren 2010 kontaktades Xpdition av vårdföretaget inagården för att nå ut till en helt ny målgrupp och tydliggöra sitt erbjudande. Uppdraget är nu inne på sitt tredje år och har omfattat såväl strategi, konceptutveckling och paketering som utformning av en ny grafisk profil, marknadskommunikation och PR.

Utmaningen

I samband med en lagändring skiftade ansvaret för upphandling av HVB-platser från landstinget och psykiatrin till kommunerna. Över en natt slutade telefonerna att ringa angående platsförfrågningar på inagården. Samtidigt hade man precis investerat i en helt ny anläggning på inagården. Psykiatriskt kompetenta och erfarna läkare var nu inte längre ansvariga för att upphandla den typ av vårdplatser som inagården erbjuder. I stället var det kommunens handläggare som ansvarade för att upphandla dessa vårdplatser och utmaningen var dels att nå fram till den nya målgruppen, men framför allt att förklara och motivera värdet av den extremt viktiga och komplexa vård och behandling som inagården bedriver.

Lösningen

I en inledande fas skapade vi insikt om den nya målgruppen och deras utmaningar. I ett antal workshops med ledning och medarbetare tog vi fram en strategi och en varumärkesplattform med ett tydligt syfte och värderingsgrund för verksamheten. inagården skapar en framtid utan kaos – för människor som ingen vill se. Vi har också arbetat med att sammanställa evidensrapporter som visar på resultatet av inagårdens arbete men även vilka dolda kostnader som är förknippade med ett eventuellt förbiseende av den här specifika patientgruppens behov. Den kommunikationsplan som sedan utarbetades har inkluderat allt ifrån annonsering, tryckt material och målgruppsanpassad webb till aktiviteter som seminariedeltagande, mässor och PR.

 inagarden_Socp

Resultatet

Kännedomen har ökat markant i de prioriterade målgrupperna och beläggningsgraden har ökat med drygt 50% de två senaste åren.

Kontaktperson

Tommy Olsson, VD. www.inagarden.se

Kontakta oss för hjälp att realisera nya verksamhetsidéer och varumärken.

More