MyDay

I maj 2011 kontaktades Xpdition för att lansera MyDay, ett helt nytt varumärke på marknaden för upplevelsepresenter. Uppdraget omfattade såväl design av ny logo som utformning av ett helt nytt förpacknings- och butikskoncept.

Utmaningen

Live it  grundades redan 2005 och är i dag marknadsledande i Sverige inom upplevelsepresenter. Konkurrensen i branschen har dock ökat väsentligt de senaste åren, där framförallt färdigpaketerade upplevelser varit på stark frammarsch. Som ett led i en strategi för att bibehålla sin position på marknaden beslutade därför Live it att starta ett nytt bolag, MyDay, och kontaktade i samband med detta ett flertal kommunikationsbyråer, bl a Xpdition. Uppdraget gick ut på att skapa ett nytt varumärke och ett nytt förpackningskoncept som på ett övertygande och engagerande sätt kommunicerar de olika upplevelse kategorierna “Smak”, “Hotell”, “Relax” och “Familj” och som dessutom ska fungera på både bensinstationer, i fack- och dagligvaruhandeln samt som shop-in-shop lösning på varuhus.

Lösningen

MD-Relaxask-silver

Det fanns sedan tidigare ett antal etablerade koncept på den marknad där MyDay skulle lanseras. Den analys Xpdition gjorde av existerande aktörer var att det var svårt att förstå värdet på de olika produkterna samt att förpackningarna inte gav någon tydlig känsla för själva upplevelsen. Innehållet i form av upplevelse leverantörer var också strukturerat på ett sätt som gjorde det  svårt att t ex hitta en upplevelse på den ort där man bodde.

Förslaget som Xpdition presenterade, och som MyDay senare också valde, bygger på ett konceptet där vi, förutom upplevelse kategorierna, även introducerade 5 värdekategorier; brons, silver, guld, platina och diamant. Syftet med dessa är att synliggöra värdet på själva upplevelse innehållet, där brons är enklast och billigast, medan diamant är exklusivast och dyrast. Ett annat viktigt syfte med värdekategorierna är att kunna ha en bred distribution utan att värdet på varumärket urholkas, med ett enklare urval för servicebutiker, ett bredare urval för fack- och dagligvaruhandel och ett exklusivt urval för varuhus och shop-in-shop lösningar. Askarna utformades också för att förmedla en stark känsla av själva upplevelsen, snarare än att försöka spegla innehållet i sig.

Resultatet

MyDay lansering pågår för fullt sedan våren 2012 och man jobbar nu med att få upp en kritisk massa för distributionen. To be continued.

Kontaktperson

Therese Paulmarken, VD. www.myday.se

Kontakta oss för hjälp att realisera nya produkter och varumärken.

More