IHUS – Uppsala Kommuns Industrihus

2009 kontaktades Xpdition av fastighetsbolaget IHUS för ett första visions och värderingsarbete. Uppdraget är nu inne på sitt tredje år och har omfattat såväl strategi, innovationsarbete och konceptutveckling som utformning av en ny grafisk profil, marknadskommunikation och PR.

Utmaningen

I samband med ett maktskifte i kommunen ifrågasatte man värdet för kommunen att äga och driva ett fastighetsbolag. Syftet var grumligt och värdet av bolagets insatser var otydligt. Xpdition anlitades då för att hjälpa till med att tydliggöra syfte och existensberättigande för bolaget.

Lösningen

I ett antal workshops med ledningen och i dialog med bolagets styrelse utformades ett nytt och tydligt syfte som också gav ett särskiljande existensberättigande: Genom att skapa rum att utvecklas i – inte minst för entreprenörer och småföretag, ska bolaget utgöra ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling i kommunen. Efter avslutat insiktsarbete har vi hjälpt ledningen att ta fram en tydlig strategi och handlingsplan för att realisera både operativa och strategiska mål. En ny grafisk profil togs fram för att tydliggöra företagets syfte och inriktning och vi har även stöttat företaget i att driva pilotprojektet plan4 som lanserades fullt ut hösten 2012. plan4 är ett innovativt kontorskoncept för entreprenörer och digitala nomader. Läs gärna mer om konceptet på plan4s hemsida eller på facebook

 IHUS-plan4

I ett antal workshops med ledningen och i dialog med bolagets styrelse utformades ett nytt och tydligt syfte som också gav ett särskiljande existensberättigande: Genom att skapa rum att utvecklas i – inte minst för entreprenörer och småföretag, ska bolaget utgöra ett strategiskt instrument för tillväxt och utveckling i kommunen. Efter avslutat insiktsarbete har vi hjälpt ledningen att ta fram en tydlig strategi och handlingsplan för att realisera både operativa och strategiska mål. En ny grafisk profil togs fram för att tydliggöra företagets syfte och inriktning och vi har även stöttat företaget i att driva pilotprojektet plan4 som lanserades fullt ut hösten 2012. plan4 är ett innovativt kontorskoncept för entreprenörer och digitala nomader. Läs gärna mer om konceptet på plan4s hemsida eller på facebook

Resultatet

I stället för att lägga ner eller sälja företaget valde kommunen att behålla bolaget och använder det idag som ett strategiskt instrument och lokomotiv för kommunens utveckling och tillväxt.

Referensperson

Ulf Häggbom, VD. www.ihus.nu

Kontakta oss för hjälp att utveckla din verksamhet och dina varumärken.

More