Uppsala Industrihus

2009 kontaktades Xpdition av fastighetsbolaget IHUS för ett första visions och värderingsarbete. Uppdraget är nu inne på sitt tredje år och har omfattat såväl strategi, innovationsarbete och konceptutveckling som utformning av en ny grafisk profil, marknadskommunikation och PR.