inagården

Över en natt tystnade telefonerna. Sommaren 2010 kontaktades Xpdition av vårdföretaget inagården för att nå ut till en helt ny målgrupp och tydliggöra sitt erbjudande. Uppdraget är nu inne på sitt tredje år och har omfattat såväl strategi, konceptutveckling och paketering som utformning av en ny grafisk profil, marknadskommunikation och PR.