Helen Stjerna

Helen har lång och bred erfarenhet av kommunikation och affärsutveckling från ett antal olika konsultroller, både som egen företagare och anställd. Våren 2010 tillträdde hon som VD för Xpdition och ansvarar även för vårt strategi- och innovationserbjudande. Helen har även erfarenhet från kundsidan, som marknadschef för Hammarskiöld & Co.

Per-Johan Norbro

Per-Johan, även kallad PJ, är civilekonom med över 20 års erfarenhet av att utveckla både svenska och internationella varumärken som projekledare och kreatör, både som anställd på bl a Apple och i eget företag där han arbetat med varumärken som Apple, Colgate Palmolive, Primus, VMware m fl. Sedan våren 2012 är Per-Johan kreativt ansvarig på Xpdition.

Staffan Ehde

Staffan Ehde har lång erfarenhet av att leda kreativa processer först inom filmproduktion, och senare inom ramen för Xpditions verksamhet. Staffan är också en uppskattad föreläsare och talar inspirerande om den kreativa processen, om annorlunda tänkande och kreativ kommunikation. Staffan är också författare till boken Chokladfontänen - kreativitet i näringslivet. Många företag arbetar ständigt med "bli bättre på", men hur gör vi när vi måste bli "annorlunda"? Att tänka utanför boxen är svårt, att leda en verksamhet in i det okända kräver mod och tillit. Syftet med boken är att ge ledaren och chefen en handledning för att skapa nya marknader med exempel från verkligheten. Just nu befinner sig Staffan på en jorden-runt seglats med sin familj, och du kan följa hans äventyr på deras blog: http://blog.mailasail.com/salsa

Ylva Gnosse

Ylva kombinerar affärsutveckling med innovationsstrategi och varumärkesutvecklande insatser. Hon har arbetat i sju år som köpare av kommunikation i företag som Alcro Beckers, Scan och den internationella advokatbyrån Bird & Bird. Ylva har en lång konsulterfarenhet, både som ansvarig för fleråriga varumärkesutvecklingsprojekt i börsnoterade bolag samt som konsult i affärsutveckling i kombination med s k Nöjd Kund Index.